Vanaf 1 januari 2013 is volgens het bouwbesluit een milieuprestatieberekening nodig voor een omgevingsvergunning. In de praktijk blijkt dat steeds meer gemeenten hier naar vragen. De Milieuprestatie Gebouwen berekent de milieubelasting voor het te bouwen woning, woongebouwen en kantoren vanaf 100 m2.

MPG berekening aanvragen