Het energielabel voor utiliteitsgebouwen geeft de energieprestatie weer van gebouwen niet zijnde een woning. Hiermee kunt u energetisch vergelijken met soortgelijke gebouwen. Daarnaast wordt op het energielabel aangegeven welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.

Energielabel aanvragen